S Georgiou, Light Rail

November 2018 – Mono Print